Letsholo la 750 AMPED le na le karolo ya diphatlisiso le tla thusa ho tseba hore na ditshebetso di kenella jwang ho tsebo ya motho ka bomong, maikutlo le boitshwaro mabapi le COVID-19 ka hona e etsa ditlamorao tse mpe moroung.

Dipatlisiso di tla lekola:

  1. Tsebo ya bankakarolo ka COVID-19 pele le ka morao ho thuto ya letsholo la 750 AMPED
  2. Maikutlo a bankakarolo kgahlanong le bao ba tshwaeditsweng ke COVID-19 pele le ka morao ho thuto ya letsholo la 750AMPED.
  3. Boitshwaro ba bankakarolo mabapi le ho ata ha COVID-19 pele le ka morao ho thuto ya letsholo la 750 AMPED.
  4. Dintlha tsa maemo a tikoloho ya bankangkarolo e kgothalletseng kapa e thibelang ho ata ha lefu la sewa.

Re tla fana ka dintlafatso tsa beke le beke ka dintlha tsa bohlokwa tse fumanweng diphatlisisong, kahoo shebella desheboto bakeng sa tlhahileseding ya nnete.

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us