Ana o ka rata ho re thusa ka kutlwisiso ya setjhaba sa Afrika Borwa kutlwisisong ya COVID-19 le tshusumetso e nang le yona maphelong a bona ?

Tlanya hokahanyo ena mme o tlatse dipotso tse kgutshwanyana haholo. Ho tla nka feela metsotswana e 15 ya nako ya hao . Ke a leboha mme o dule o bolokehile!

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us