Iphulo le-750AMPED linecandelo lophando eya kuthi incedise ekumiseleni igalelo longenelelo kulwazi lomntu ngamnye, izimo zengqondo kunye nokuziphatha ngokubhekisele nge-COVID 19 kunye kanjalo lenze iziphumo malunga nezoqoqosho.

Uphando luya kuvavanya:

  1.  Ulwazi lwabathathi-nxaxheba kweCovid 19 ngaphambili nasemva kophulo lokufundisa kwe750AMPED.
  2.  Isimo sengqondo lwabathathi-nxaxheba kwiCovid 19 ngaphambili nasemva kophulo lokufundisa lwe750AMPED.
  3. Iindlela zokuziphatha zabathathi-nxaxheba ngokunxulumene nokusasazeka kwe-COVID 19 ngaphambili nasemva kophulo
    1. lokufundisa kwe750AMPED.
  4.  Izinto ezingumxholo phakathi kwiimeko zabathathi-nxaxheba ‘ezikhuthaza okanye ezinqanda ukusasazeka kobhubhane.

Siza kubonelela ngohlaziyo lweveki lwezinto eziphambili ezifunyenweyo kuphando, ke jonga i-dashboard uzofumana ulwazi okubukhoma.

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us